Gratis eerste gesprek

Het eerste gesprek wordt u kosteloos aangeboden. Tijdens een persoonlijk gesprek van 30 minuten kunt u uw juridische kwestie kosteloos aan een advocaat voorleggen. De advocaat zal vrijblijvend uw vragen beantwoorden en een kort advies uitbrengen.

Heemraad Advocatuur werkt met de volgende declaratiemethoden:

 

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien u onder een bepaalde inkomensgrens zit, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Tijdens het eerste gesprek zal de advocaat deze mogelijkheid met u bespreken en indien nodig namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te voldoen, welke door de Raad voor Rechtsbijstand – op basis van uw inkomen – wordt vastgesteld.

 

Uurtarief

Er kan een uurtarief worden afgesproken voor uw opdracht. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de spoedeisendheid en de (verwachte) grootte van uw zaak.

 

Zaakstarief

Afhankelijk van de aard van de zaak kan een vaste zaakstarief gemaakt worden.  Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Voor de bepaling van de hoogte van het zaakstarief zal een inschatting worden gemaakt van het te besteden aantal uren. Dit getal wordt vermenigvuldigd met het uurtarief om te komen tot het zaakstarief.

 

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan zal eerst een jurist van uw verzekeraar u adviseren en de zaak behandelen. Op het moment dat het geschil leidt tot een gerechtelijke of administratieve procedure, dan geldt de vrije advocaatkeuze. In sommige gevallen geldt wel een (doorgaans geringe) eigen bijdrage die u zelf moet betalen aan de verzekeraar.

U kunt een externe advocaat inschakelen als u toestemming heeft van de verzekeraar. Zodra de rechtsbijstandverzekeraar de toestemming heeft gegeven,  zal de verzekeraar de opdracht verstrekken aan de advocaat. Het vragen van toestemming is een formaliteit, want de verzekeraar mag een eigen advocaat niet weigeren. U heeft een vrije advocaatkeuze. Wat de verzekeraar wel kan doen is grenzen stellen aan de vergoeding. De financiële kant van de inschakeling van een externe advocaat wordt vaak door de advocaat en rechtsbijstandverzekeraar onderling geregeld. Heemraad Advocatuur zorgt ervoor dat u hier zelf zo min mogelijk last van ondervindt.