Heemraad Advocatuur

Heemraad Advocatuur is een toegankelijk, betrokken en transparant advocatenkantoor.
Kenmerkend voor ons kantoor zijn de korte lijnen en een open, directe samenwerking tussen advocaat en cliënt.
Heemraad Advocatuur is met name gespecialiseerd in het familierecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Uw belang voorop

Heemraad Advocatuur is een jong kantoor met een frisse kijk op zaken.
Heemraad Advocatuur hanteert geen ‘uurtje factuurtje’. Door goed te luisteren naar uw verhaal kunnen wij snel passend advies geven dat perfect aansluit bij uw situatie en behoeften. Heemraad Advocatuur stelt altijd het belang van de cliënt voorop, waarbij alle omstandigheden een rol spelen. Uiteraard wordt u te allen tijde goed op de hoogte gehouden over het verloop van uw zaak en alle voorgelegde juridische vraagstukken worden zorgvuldig behandeld.


Doelgerichte aanpak

Kenmerkend voor de handelswijze van Heemraad Advocatuur is haar doelgerichte aanpak door te adviseren, te onderhandelen of snel en krachtig te procederen als de situatie daarom vraagt. Hierbij worden niet alleen de juridische en feitelijke omstandigheden van uw probleem ingeschat maar wordt ook rekening gehouden met de proceseconomische factoren.

Sirin Kara

Duurzame relatie

Heemraad Advocatuur hecht veel waarde aan een duurzame relatie met de cliënten en vindt het derhalve belangrijk dat met cliënten een goede band wordt opgebouwd. De lijnen moeten kort zijn. Daarom is Heemraad Advocatuur makkelijk telefonisch bereikbaar. Als wij u niet verder kunnen helpen zeggen we dat direct en wordt u doorverwezen naar een andere dienstverlener. Het belangrijkste is immers dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Heemraad Advocatuur is gevestigd in een prachtig, historisch pand aan de Heemraadssingel 165 te Rotterdam.